bijgewerkt t/m 08-09-2017 Schoorl’s Gemengd Koor 2015/ foto Charlène v.d. Berg Webmaster: Marja Steffens Laatste nieuws: Afgelopen dinsdag 4 april jl. heeft er een buitengewone ledenvergadering plaatsgevonden. Daarin is besloten dat het koor (de vereniging dus) wordt opgeheven. Helaas voor iedereen die graag zong bij ons koor. Maar het kon niet anders. Doordat het koor steeds meer leden verloor was het een onhoudbare zaak geworden, Daarbij speelde ook de gemiddelde leeftijd van de koorleden een rol. We hebben heerlijke concerten gehad en mooie tijden meegemaakt. Het koor heeft 28 mei jl. een afscheidsdag georganiseerd voor (oud)leden. Iedereen die de laatste 10 jaar heeft gezongen bij ons koor was hiervoor uitgenodigd. Ondanks de nare reden van deze dag was het toch heel gezellig en we zijn blij dat er ruim 50 (oud)leden aanwezig waren. Onze dank gaat uit naar een aantal (bestuurs)leden dat hiervoor veel werk heeft verricht. Hulde! Uiteraard worden ook Anne en Felicity hartelijk bedankt voor hun medewerking aan dit mooie afscheid. Evt. meer informatie kunt u krijgen via: schoorlsgemengdkoor@gmail.com N.B.: deze site verdwijnt aan het eind van dit jaar. Tot die tijd kunt u nog foto’s opvragen bij de webmaster: Marja Steffens via e-mail: me.steffens@quicknet.nl Foto’s  Oude foto’s Afscheidsdag